ติดต่อ / ลงโฆษณา

Facebook @ThaiQuote (128,000 followers)
Twitter @ThaiQuote (456,000 followers)
www.thaiquote.co
LogicBigger Network
KonThai Network

logicbigger@gmail.com